Lifelong Learning Programme Comenius Multilateral school partnership “The Earth is our home. We learn about the past, we are concerned about the present and the future.” LLP-2011-COM-MP-053СЕКТОРНА ПРОГРАМА"КОМЕНСКИ", ПРОГРАМА"УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"- ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

НУ "Любен Каравелов" получи високо европейско отличие за разработен иновативен проект за чуждоезиково обучение 


 

„...В края на 2013 година Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Учене през целия живот” за България, прави обзор на осъществените през периода 2007 – 2013 година дейности по най-голямата европейска програма за образование и обучение още прочетете тук...Сертификат НУ Л. Каравелов.docx (13357)
 

Проект "Коменски"  - желано партньорство

 

 

   

Lifelong Learning Programme     Comenius Multilateral school partnership
“The Earth is our home. We learn about the past, we
are concerned about the present and the future.”
LLP-2011-COM-MP-053

     През 201-2011 година екип от преподаватели разработи проект към секторна програма "Коменски" многостранни партньорства. Проектът бе одобрен и за наша голяма радост оценен с 91 точки за качество. Проектът свързва пет европейски училища и ги подпомага в техния интеркултурен диалог. Целта на проекта е опознаване културното многообразие на европейските страни чрез и в реализирането на съвместни дейности. Краен продуктт на това партньорство е създаване на трайни връзки с училища от европейските страни с цел обмяна на опит, виждания и компетенции в областта на началното образование и екологичното  възпитание на малките ученици.

 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

SPAIN

COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SRA. DEL CARMEN

*********************************************

POLAND

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum

 

********************************************

TURKEY

Akincilar Primary School

********************************************

ROMANIA

Scoala cu cls.I-VIII nr.199''Alexandru Ioan Cuza,,